Theo Trung tâm kiểm soát không gian vũ trụ Bắc Kinh, Hằng Nga 1 đã bắt đầu giảm tốc lúc 11g15 sáng ngày 5-11 ở vị trí cách Mặt trăng khoảng 300 km và đi vào quỹ đạo Mặt trăng lúc 11g37 sáng sau khi hoàn tất việc giảm tốc.