Nhiều cán bộ cấp huyện không đủ tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm vừa bị phát hiện thông qua công tác thanh tra nội vụ.

Hang loat can bo khong du tieu chuan van duoc bo nhiem - Anh 1

Ngày 10.8, Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết qua thanh tra công tác nội vụ tại một số huyện đã phát hiện hàng loạt cán bộ không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được bổ nhiệm.

Theo kết luận thanh tra, tại huyện miền núi Tây Trà, giai đoạn từ năm 2015-2017 có 100% lượt bổ nhiệm trưởng, phó phòng thuộc huyện chưa đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, thậm chí nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu từ 2 - 5 tiêu chuẩn theo quy định.

Tại huyện miền núi Trà Bồng, phần lớn công tác bổ nhiệm trưởng, phó phòng và tương đương thuộc huyện chưa đảm bảo về điều kiện tiêu chuẩn.

Tại huyện Mộ Đức, có hơn 83,8% lượt bổ nhiệm trưởng, phó phòng và tương đương thuộc huyện chưa đảm bảo về điều kiện tiêu chuẩn. Đặc biệt, có 7 trường hợp được bổ nhiệm năm 2017 khi chưa có đủ tiêu chuẩn chính trị.

Sở Nội vụ Quảng Ngãi kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy và Trưởng phòng Nội vụ về việc tham mưu bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Toan, Phó trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng và ông Võ Hoài Linh, Phó trưởng phòng Văn hóa - thông tin không đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản.

Sở Nội vụ Quảng Ngãi đề nghị UBND các huyện không bổ nhiệm lại đối với những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của T.Ư và của tỉnh; rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch nguồn cán bộ đối với những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn.

Hiển Cừ