Nếu như hai năm trước, các hãng hàng không chi phí thấp muốn mở đường bay đến TPHCM đều phải “xếp hàng” chờ thì nay các hãng đều được cấp phép theo thỏa thuận của Hiệp định Hàng không giữa hai quốc gia. Đây là cơ hội thuận lợi để các hãng đến sau cũng có thể tham gia vào thị trường