Khoảng 4 ngày nay, lượng khách từ các nơi về dự lễ hội rất đông. Tuyến đường chính từ thị xã Châu Đốc vào khu miếu Bà lúc nào cũng chật kín người. Ước tính mỗi ngày có từ 10.000 đến 15.000 lượt khách đi lễ hội.