Khác với hình ảnh các siêu nhân anh hùng - lừng danh trước đây, Hancock là bộ phim về một siêu nhân vô ý tứ và luôn say xỉn. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, Hancock đã luôn đứng ở các vị trí dẫn đầu trong bảng doanh thu.