Trước sức ép giá dầu tăng cao kỷ lục, Bộ Quốc phòng và tất cả lực lượng vũ trang Hàn Quốc mới đây đã quyết định tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm lượng dầu mỏ tiêu thụ. Bộ này đã quyết định thắt chặt các quy định về tiêu thụ dầu mỏ, từ cấp 2 hiện nay lên cấp 3, bắt đầu từ ngày 1-4-2008...