Đề tài phim kinh dị đang được các Hãng phim tư nhân khai thác. Cụ thể Hãng phim Phước Sang đã hợp tác với Hàn Quốc sản xuất bộ phim kinh dị có tên là Mười, Hãng phim Chính Phương với Ngôi nhà bí ẩn, Suối oan hồn...