Theo lộ trình của Bộ Tài chính, thời gian qua và giai đoạn tới sẽ tiếp tục dùng thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt để kiểm soát nền kinh tế, đặc biệt hơn thế là ngăn ngừa hiện tượng "tiêu nhiều hơn có" như thời gian vừa qua.