Hamas cho biết tổ chức này đã vây bắt hàng chục nhà hoạt động Fatah ở Gaza, một ngày sau khi cuộc tuần hành lớn tưởng nhớ cố Tổng thống Yasser Arafat kết thúc trong tiếng súng với 7 người chết.