Đến đầu tháng 10.2008, các quan chức ngành giao thông vẫn chưa xác định được thời gian thông xe cầu Rạch Miễu.