Kết quả xét nghiệm một số mẫu thuốc cam, thuốc Nam và thuốc Bắc cho thấy, hàm lượng chì trong thuốc lên tới gần 50%.

Theo VTV