Ngày bầu cử Mỹ luôn diễn ra sau dịp lễ Halloween. Đây là dịp để các công ty sản xuất trang phục hóa trang kinh doanh các mặt nạ ứng viên Tổng thống. Thật bất ngờ rằng từ năm 1996, ứng viên trúng cử luôn là ứng viên có số lượng mặt nạ bán ra cao hơn trong dịp Halloween.