(HQ Online)- Tính đến 30-6, sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, Cục Hải quan Nghệ An đã tiếp nhận, xử lý thông quan cho 1.051 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 85 triệu USD qua Hệ thống VNACCS/VCIS.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Nghệ An. Ảnh: M.Phương.

Trong đó, tờ khai luồng Xanh là 471 bộ, chiếm 44,8%; tờ khai luồng Vàng 460 bộ, chiếm 43,8% và tờ khai luồng Đỏ 120 bộ, chiếm 11,4%.

Cục Hải quan Nghệ An triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại 3/4 chi cục hải quan trực thuộc từ ngày 21-5-2014. Thời gian qua, tuy còn khá nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng đến nay, Hệ thống VNACCS/VCIS đã được vận hành tốt và ổn định.

Theo Cục Hải quan Nghệ An việc tiếp nhận, xử lý tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS tại các chi cục đều diễn ra nhanh, việc phân luồng chỉ trong vài giây sau khi doanh nghiệp khai báo thông tin tờ khai.