Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Lê Ngọc Khiêm cho biết, đơn vị dự kiến sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu thu 18.200 tỷ đồng năm 2016.

Hai quan Ha Noi tu tin se hoan thanh vuot chi tieu 18.200 ty dong - Anh 1

Cục Hải quan Hà Nội đang tích cực thực hiện các giải pháp để đạt số thu cao nhất. Ảnh: N.Linh

Cập nhật đến ngày 23-11-2016, Cục Hải quan Hà Nội đã thu nộp NSNN đạt 16.620 tỷ đồng, đạt 91% chỉ tiêu được giao. Trên cơ sở đánh giá, phân tích nguồn thu, đến hết tháng 12-2016, đơn vị dự kiến sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu thu 18.200 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, một số chi cục đã hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN như: Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, đến ngày 15-11 đã thu đạt 2.854 tỷ đồng (dự kiến đến 31-12 đơn vị thu đạt 3.000 tỷ đồng, đạt 105,26% chỉ tiêu); Chi cục Hải quan Hà Tây đã thu đạt 933 tỷ đồng, đạt 131,8% chỉ tiêu,… Các chi cục Hải quan khác thuộc Cục Hải quan Hà Nội cũng đang khẩn trương thực hiện các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2016.

Hiện nay, Cục Hải quan Hà Nội vẫn đang tập trung cao độ triển khai các giải pháp để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN. Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện chế độ làm việc cả ngày nghỉ.

Đơn vị cũng tập trung triển khai thực hiện Luật Thuế XK, NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ tới cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK trên địa bàn bằng kỷ cương, kỷ luật ngành.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội tập trung nhiều giải pháp chống thất thu: Thường xuyên kiểm tra sau thông quan về trị giá đối với các lô hàng đã thông quan trong thời hạn 60 ngày của các mặt hàng trọng điểm; rà soát hàng ngày dữ liệu trên hệ thống để thông báo cho các chi cục khắc phục ngay những sai sót về trị giá; chú trọng bố trí công chức có trình độ, kinh nghiệm và được đào tạo làm công tác giá, công tác kiểm tra sau thông quan.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được chú trọng, một mặt tăng cường thanh tra theo chuyên đề về thuế, tập trung vào lĩnh vực có trị giá, HS, mặt khác chú trọng công tác kiểm tra nội bộ trong các lĩnh vực, quy trình thủ tục hải quan, công tác điều hành, chỉ đạo tại các chi cục nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, góp phần tăng thu NSNN.

N.Linh