VIT - Khả năng hoạt động của Hải quân Canada sẽ bắt đầu giảm sút trong vài năm tới và giảm sút nghiêm trọng trong thập kỉ tới. Điều này sẽ làm hạn chế khả năng quân sự của hải quân trong việc thực hiện các hoạt động trên biển ở trong và ngoài nước.