Chiều 16/11, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Australia đã tiến hành hội đàm về một loạt các vấn đề liên quan.

Hai quan Australia se tang cuong ho tro Hai quan Viet Nam - Anh 1

Hải quan Việt Nam đánh giá cao các hỗ trợ của Hải quan Australia đối với Hải quan Việt Nam trong việc cung cấp chuyên gia, tổ chức các đợt khảo sát, trao đổi kinh nghiệm và các chương trình đào tạo. Đặc biệt, Hải quan Australia đã dành nhiều suất học bổng cho các cán bộ của Hải quan Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ. Nhờ đó, công tác trao đổi thông tin tình báo hải quan đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian tới, Hải quan Australia sẽ tăng cường hỗ trợ cho Hải quan Việt Nam, xây dựng Chương trình tăng cường năng lực, đặc biệt trong công tác điều tra chống buôn lậu trên biển.