Dự án làm đường liên thôn Hy Tái - Xích Thổ ở huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã được Đoàn thanh tra liên ngành của TP vạch ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Mặc dù lãnh đạo TP đã ra văn bản chỉ đạo địa phương phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý kỷ luật nghiêm minh, nhưng những người vi phạm ở đây đã kiểm điểm như... đùa để đối phó, gây bất bình dư luận.