Vừa qua, Sở KH&CN Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị đánh giá đề tài “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin khai báo hải quan từ xa tại Cục Hải quan Hải Phòng”. Đề tài do ThS Trần Quốc Chính - Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng làm chủ nhiệm, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo hải quan, bước đệm cần thiết và quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ thủ tục hải quan truyền thống sang thực hiện thủ tục hải quan điện tử ở nước ta nói chung, ở Hải Phòng nói riêng.

Nhóm tác giả đã thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin khai báo hải quan từ xa bao gồm: Xây dựng mô hình luồng dữ liệu hợp lý, đảm bảo tuân thủ các quy định trong hoạt động hải quan; xây dựng và hoàn thiện 3 phần mềm nghiệp vụ (Phần mềm khai báo hải quan từ xa dành cho doanh nghiệp; phần mềm kiểm tra tiếp nhận dữ liệu tại Trung tâm Hải quan và phần mềm duyệt khai báo hải quan tại các Chi cục Hải quan) đáp ứng yêu cầu khai báo hải quan từ xa của doanh nghiệp và xử lý khai báo hải quan của cơ quan hải quan, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ quan hải quan và hạ tầng thông tin, truyền thông của thành phố; xây dựng được phương thức khai báo hải quan từ xa mềm dẻo, linh hoạt, tạo điều kiện tác nghiệp thuận lợi cho doanh nghiệp; xây dựng chuẩn dữ liệu, các yêu cầu về hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, con người; đề xuất hoàn thiện quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan cho phù hợp để vận hành hệ thống. Hệ thống đã được vận hành thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng có hiệu quả tại Cục Hải quan Hải Phòng và nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước. Nhận xét về đề tài, nhiều chuyên gia cho rằng: Tính mới, tính sáng tạo và đặc biệt là tính khả thi cao đã khẳng định giá trị khoa học của đề tài; thành công của đề tài thực sự tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp thông quan nhanh chóng và giúp thanh khoản tự động, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí trong việc khai báo và thực hiện các thủ tục hải quan. Qua đó, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch, dịch vụ thuận lợi, mang lại hiệu quả về kinh tế cho doanh nghiệp nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Châu Anh (Sở KH&CN Hải Phòng)