NDĐT - Sáng 4-10, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức đánh giá kết quả đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tiếp tục phát động thi đua mừng 80 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.

Trong thời gian qua, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp và các sự kiện trọng đại của đất nước. Thông qua tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đánh giá hoạt động 10 năm “Ngày vì người nghèo”, hệ thống MTTQ rút được nhiều kinh nghiệm và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các vận động trong thời gian tới. Tính từ đầu năm đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên toàn thành phố đã xây mới, sửa chữa hơn 500 nhà đại đoàn kết, tặng quà hơn 51 nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ giống, vốn cho hơn 800 hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống của các gia đình khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua bằng hoạt động thiết thực như: vận động 10 tỷ đồng đóng góp cho Quỹ vì người nghèo, hoàn thành chương trình xây dựng 1.500 nhà đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phấn đấu 100% thôn, tổ dân phố tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” thiết thực, có ý nghĩa... NGÔ QUANG DŨNG