NDĐT- 240 hộ nghèo trên địa bàn TP Hải Phòng sẽ được hỗ trợ mỗi hộ năm triệu đồng vốn từ quỹ “Vì người nghèo” thành phố để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Số tiền 1,2 tỷ đồng vốn này đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng trao cho các địa phương chiều 17-4.

Trước đó, TP Hải Phòng đã thực hiện thí điểm hỗ trợ 400 triệu đồng tiền giống, vốn giúp 80 gia đình nghèo tại các huyện Cát Hải, An Dương, quận Lê Chân và Hội Người mù thành phố phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện đời sống. Kết quả, hầu hết các gia đình sử dụng số vốn được hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả, giúp các hộ nghèo có thu nhập ổn định từ 7-10 triệu đồng/hộ/năm, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Tiếp tục trợ giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” thành phố tiếp tục trích 1,2 tỷ đồng từ quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 240 hộ nghèo, người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn tại sáu huyện, năm quận và Hội Người mù thành phố mỗi hộ năm triệu đồng vốn để phát triển kinh tế, góp phần giảm nhanh số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Theo thống kê, hiện Hải Phòng còn hơn 26 nghìn hộ nghèo và hàng nghìn ngôi nhà xuống cấp, cần sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng.

NGÔ QUANG DŨNG