Tích cực triển Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội,, TP.Hải Phòng đang quyết liệt thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách Nhà nước…

Tạm dừng mua sắm ô tô, tiết kiệm 25 tỷ đồng Ông Đan Đức Hiệp- Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, một chương trình hành động với những hạng mục công việc cụ thể đang được thành phố rốt ráo triển khai. Một mặt thắt chặt chính sách tiền tệ, giám sát hoạt động kinh doanh ngoại hối, một mặt thành phố tăng cường các biện pháp đẩy mạnh huy động vốn để phục vụ phát triển kinh tế… UBND TP cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính sớm trình thành phố dự thảo quyết định về việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên NSNN năm 2011 để các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện. Cắt giảm các nội dung chi chưa thực sự cấp bách, giảm tối đa chi phí điện nước, điện thoại, xăng dầu, hạn chế các khoản chi hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết…, tạm dừng mua sắm mới ô tô (dự kiến tiết kiệm 25 tỷ đồng), điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng, sửa chữa lớn trụ sở làm việc… Tổng số tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách của 9 tháng còn lại năm 2011 dự kiến là 32,452 tỷ đồng, như vậy tổng tiết kiệm chi đạt khoảng 57,452 tỷ đồng… Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm trình quyết định về việc tạm đình hoãn, giãn tiến độ đối với các dự án đầu tư năm 2011 theo Nghị quyết 11/NQ-CP. Ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư cho biết, danh mục dự án tạm đình hoãn, giãn hoãn trong năm 2011 gồm 13 dự án với tổng số vốn cắt giảm 153,674 tỷ đồng. Số vốn 9,5 tỷ đồng từ việc cắt giảm trên sẽ ưu tiên bố trí bổ sung cho những dự án tương đồng để đẩy nhanh tiến độ, góp phần thực hiện kiềm chế lạm phát và sử dụng vốn đầu tư; số vốn còn lại 144,174 tỷ đồng, trong đó có 120 tỷ đồng là nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến sẽ tập trung bố trí cho một số dự án trọng điểm, cấp bách theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, thanh toán cho các dự án hoàn thành đã được phê duyệt, quyết toán và bố trí cho các dự án thực hiện chủ đề năm… Sát sao hỗ trợ DN đi đôi bình ổn giá Trong thời gian tới, UBND thành phố đã giao Sở Công Thương tập trung bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các DN, phối hợp với sở, ngành liên quan kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố các biện pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính để giúp đỡ và động viên các DN khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án để sớm đưa các dự án vào hoạt động sản xuất. Các DN sản xuất thép, xi măng trên địa bàn tăng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường; các DN ngành dệt may, da giày bố trí sản xuất hợp lý và chú trọng thực hiện tốt chế độ lương đối với người lao động; hướng dẫn một số DN đã được thẩm định năng lực sản xuất hàng may mặc xuất khẩu trên địa bàn thành phố thực hiện các điều kiện đáp ứng yêu cầu cấp xuất xứ hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ và EU. Tổ chức cho các DN sản xuất hàng xuất khẩu gặp gỡ với các tham tán thương mại ở một số nước để tìm hiểu và mở rộng thị trường xuất khẩu…. Theo ông Phạm Văn Phương - Giám đốc Sở Công Thương, hiện nay sở đang tập trung triển khai cơ chế bình ổn giá cả, thị trường nội địa, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật của các đối tượng kinh doanh trên địa bàn thành phố về điều kiện kinh doanh, niêm yết giá bán và bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, buôn lậu; tạo điều kiện giúp các DN, các quận, huyện việc triển khai “Tuần lễ khuyến mại 2011” nhằm hưởng ứng, thực hiện chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Chăm lo hộ nghèo, giải quyết công ăn việc làm Phó Chủ tịch Đan Đức Hiệp cho biết, thành phố đã có ý kiến giao cho Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện tốt các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, bình đẳng giới và thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng cường các hoạt động xuất khẩu lao động… Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ các hộ nông dân tăng vốn sản xuất kinh doanh với dư nợ đạt 5.289 tỷ đồng; cho vay các đối tượng chính sách 1.459 tỷ đồng, trong đó cho vay hỗ trợ hộ nghèo 606 tỷ đồng. Triển khai thực hiện quy định về hỗ trợ hộ nghèo khi giá điện tăng. Tập trung chỉ đạo hỗ trợ giảm nghèo tại các huyện nhất là các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo… Tập trung đẩy nhanh tiến độ để khai thác có hiệu quả Sàn giao dịch việc làm của thành phố; thực hiện có hiệu quả Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020… Linh Nhâm