Sáng 26.12, một nhóm công nhân đã bắt đầu thực hiện tháo dỡ công trình nhạc nước trăm tỉ như kế hoạch của UBND TP.Hải Phòng đã được thông qua ở kỳ họp thứ 3 HĐND khóa 15.

Hai Phong thao do cong trinh nhac nuoc tram ti - Anh 1

Công trình nhạc nước đang được tháo dỡ khỏi lòng hồ Tam Bạc

Trước đó, UBND TP.Hải Phòng đã đề nghị Công ty TNHH Sơn Lâm hoàn thành tháo dỡ nhạc nước vào ngày 10.1.2017. Việc tháo dỡ công trình nhạc nước trăm tỉ được HĐND TP.Hải Phòng thông qua bởi sự kém hiệu quả, lãng phí và bất hợp lý của công trình này. Mọi chi phí tháo dỡ sẽ do Công ty TNHH Sơn Lâm chịu.

Công ty này trước đó đã được TP.Hải Phòng tạm ứng 88,5 tỉ đồng. Khi bàn bạc, quyết định tháo dỡ nhạc nước, Công ty TNHH Sơn Lâm chấp nhập không nhận khoản tiền còn lại.

Công trình nhạc nước với vốn đầu tư được phê duyệt là 194,96 tỉ đồng, đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, chưa được bàn giao cho thành phố Hải Phòng.

Hai Phong thao do cong trinh nhac nuoc tram ti - Anh 2

Sáng 26.12, khoảng 8 công nhân bắt đầu tháo dỡ công trình nhạc nước Ảnh Lê Tân

Hai Phong thao do cong trinh nhac nuoc tram ti - Anh 3

Các chi tiết nhỏ nhặt được thu gom, tháo dỡ trước Ảnh Lê Tân

Hai Phong thao do cong trinh nhac nuoc tram ti - Anh 4

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu việc tháo dỡ hoàn thành vào ngày 10.1.2017

Hai Phong thao do cong trinh nhac nuoc tram ti - Anh 5

Ngày 15.11, Điện lực Hồng Bàng cũng ngắt điện của công trình này, dây diện đã được tháo dỡ

Hai Phong thao do cong trinh nhac nuoc tram ti - Anh 6

Công trình này từng được kỳ vọng là một biểu tượng của TP.Hải Phòng Ảnh Lê Tân

Hai Phong thao do cong trinh nhac nuoc tram ti - Anh 7

Từ khi lắp đặt, chạy thử đến khi tháo dỡ, công trình đều được người dân quan tâm, theo dõi

Lê Tân