Đây là đề tài nghiên cứu khoa học do KS Dương Đức Tùng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT làm chủ nhiệm. Sở KH&CN vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đề tài này.

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học do KS Dương Đức Tùng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT làm chủ nhiệm. Sở KH&CN vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đề tài này.

Trong đề tài nghiên cứu của mình, KS Dương Đức Tùng cùng cộng sự đã vận dụng quan điểm “đô thị là một phức hệ sinh thái” mà cảnh quan và môi trường sống của nó bị chi phối bởi cấu trúc không gian lãnh thổ trong sự kết nối hài hòa giữa các hệ sinh thái đô thị, hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nông thôn.

Trên cơ sở phân tích thực trạng, những khó khăn và thuận lợi trong việc phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái ở Hải Phòng, đề tài đã đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái của thành phố. Các nhóm giải pháp này bao gồm: giải pháp ổn định vùng đất nông nghiệp lâu dài, nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhóm giải pháp khoa học công nghệ, nhóm giải pháp kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực.

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị sinh thái ở Hải Phòng phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và tính chất đô thị hóa của các vùng. Trong đó, nội đô là vùng trung tâm, tiếp đó là ven đô và xa đô thị.

Hân Minh (Sở KH&CN Hải Phòng)