Hai nhóm thanh niên dùng dao, kiếm rượt chém nhau loạn xạ ở bệnh viện huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Ngọc An