Cách buộc đuôi ngựa giấu nút và búi cao gọn gàng tạo nên hai style khác nhau nhưng đều độc đáo nhờ lọn tết dưới gáy.

Studs
Video: Youtube