Khi cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến thì các nhóc tì "lăn đùng" ra ngủ không cần quan tâm đến tư thế.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 1

Mệt quá rồi, ngủ thôi ăn để sau nhé.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 2

Đang buồn ngủ có chỗ dựa thì ngủ thôi.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 3

Cơn buồn ngủ bớt chợt ập đến.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 4

Chơi chán rồi thì ngủ thôi.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 5

Ôi, "ngửi" mùi này dễ ngủ quá đi.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 6

Ngủ ngoan cho bố sửa xe nhé.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 7

Ngủ với đủ mọi tư thế, không hteo một kiểu nào.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 8

Anh sẽ ngủ ở đây với "gấu" nhé.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 9

Nằm ở đâu cũng ngủ ngon lành được hết.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 10

Buồn ngủ thì quan tâm gì đến tư thế ngủ như thế nào nữa.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 11

Ngủ một giấc rồi dậy ăn hết lọ mứt sau.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 12

Chỗ của ai người đấy ngủ nhé.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 13

Bao giờ mới dậy để tôi đi choi đây.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 14

Mệt rồi, không chơi nữa đi ngủ thôi.

Hai huoc voi tu the 'ngat tren canh quat' sieu dang yeu - Anh 15

Về thôi, buồn ngủ lắm rồi mẹ ơi.