Từ đầu năm 2011 đến nay, qua thanh tra 99 doanh nghiệp, ngành thuế tỉnh đã phát hiện 18 doanh nghiệp lỗ và có dấu hiệu chuyển giá.

Đồng thời đã điều chỉnh giảm lỗ hơn 117 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 700 triệu đồng, đề nghị truy thu hơn 4 tỷ đồng, kiến nghị ra quyết định xử phạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngành thuế tỉnh cũng đã kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế tại 850 doanh nghiệp, phát hiện 77 doanh nghiệp lỗ và có dấu hiệu chuyển giá; điều chỉnh giảm lỗ hơn 18 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 160 triệu đồng, tổng số thuế truy thu và phạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Quá trình thanh tra, kiểm tra gặp nhiều khó khăn như: khó xác định được giá thị trường, các chế tài xử lý chưa đủ mạnh nhằm buộc doanh nghiệp phải kê khai chính xác về giá đối với các hoạt động giao dịch liên kết; phạm vi rất rộng, khó xử lý...

TRƯƠNG HÀ

Báo Hải Dương