nbsp;Tỉnh Hải Dương vừa đồng ý trích 22 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2017, để xây dựng 44 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tại các xã thuộc 8 huyện, thị xã theo Đề án "Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020".

Hai Duong: Ho tro xay dung 44 bai chon lap rac sinh hoat - Anh 1

Thị xã Chí Linh luôn nhức nhối tình trạng rác thải bừa bãi, vì không có bãi chon lấp rác tập trung.

Theo đó, các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Kinh Môn và thị xã Chí Linh được hỗ trợ xây dựng bãi rác. Trong đó, huyện Ninh Giang có 11 xã được hỗ trợ xây dựng, nhiều nhất tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Hoàng