Sáng 12-11, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Theo Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được đề nghị giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng số lượng Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII từ 4 lên 5 Phó Thủ tướng. Các đại biểu cũng nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân đã được Đảng, Nhà nước phân công đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đại biểu cho rằng việc phân công một Phó Thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là cần thiết cho công tác đối ngoại. Quá trình thực hiện nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay cho thấy, khối lượng công tác đối ngoại ngày càng tăng, nhất là trong bối cảnh nước ta ngày càng mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập, cùng với đó là yêu cầu Thủ tướng Chính phủ phải tập trung thời gian cho công tác chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Chính phủ.

Nếu được Quốc hội phê chuẩn nhân sự, Chính phủ sẽ gồm 5 Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

* Quốc hội thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014

Với đại đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Theo đó, mục tiêu tổng quát năm 2014 gồm: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu kinh tế -xã hội chủ yếu năm 2014:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%.

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%.

Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014:

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước: 782,7 nghìn tỷ đồng; trong đó thu nội địa là 539 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô là 85,2 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 154 nghìn tỷ đồng, thu viện trợ không hoàn lại là 4,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách nhà nước: 1.006,7 nghìn tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 163 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng chi ngân sách nhà nước.

Bội chi ngân sách nhà nước khoảng 224 nghìn tỷ đồng, bằng 5,3% GDP.

HL

Email Print Góp ý