Đang làm nhiệm vụ gác đêm, Binh nhất Ngô Thế Dũng và Binh nhất Phan Thanh Diện, chiến sĩ Tiểu đoàn 100, Binh đoàn Cửu Long, bỗng nghe tiếng hét thất thanh “Cướp! Cướp!…