Công Ty Cổ Phần Hoàng Anh Gia Lai công bố về việc niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu trên Sở GDCK London như sau:

Tài liệu đính kèm: HAG: Niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu trên Sở GDCK London