Các diễn biến trên chính trường Thái Lan hôm qua rất có lợi cho đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) và tiến trình thành lập chính phủ liên hiệp. Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) đã thông qua thêm 26 ghế mà các đảng giành được trong cuộc bầu cử vừa qua, trong đó có cả Phó chủ tịch PPP Yongyuth Tiyaphairat, nhân vật mới đây bị cáo buộc mua phiếu, một vi phạm có thể khiến PPP bị giải thể.