Trình bày tại tòa, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói: "Bị cáo luôn luôn biết anh ý có những khoản tiền gì. Thậm chí khoản tiền bây giờ anh Sơn không nhớ nhưng bị cáo vẫn nhớ".

Nhóm phóng viên