850 triệu đồng được UBND tỉnh Hà Tĩnh đầu tư vào dự án nuôi tôm ở xã Cẩm Lĩnh huyện Cẩm Xuyên bỗng chốc rơi vào tay một vài cá nhân vì sự tráo trở của những người có trách nhiệm. Người nuôi tôm từ chỗ lẽ ra được hưởng lợi dự án bỗng chốc phải đi thuê lại hồ tôm thuộc dự án với giá cắt cổ.