2 xã Phú Gia, huyện Hương Khê và Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên bị đưa ra khỏi danh sách đăng ký đạt chuẩn năm 2016. Đồng thời, BCĐ xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh bổ sung vào danh sách 8 xã.

Ha Tinh: Them 8 xa dang ky danh sach dat chuan nong thon moi 2016 - Anh 1

BCĐ xây dựng NTM tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung sửa chữa công trình xây dựng NTM hư hỏng do lũ lụt

Theo báo cáo đánh giá của BCĐ xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình theo dõi các địa phương thực hiện các tiêu chí, BCĐ nhận thấy số tiêu chí đạt chuẩn của 2 xã Phú Gia, huyện Hương Khê và Cẩm Vĩnh, Cẩm Xuyên còn thấp, khó đạt chuẩn theo kế hoạch đăng ký. Vì vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định đưa ra khỏi danh sách đăng ký đạt chuẩn năm 2016 đối với 2 xã trên.

Đồng thời, bổ sung vào danh sách 8 xã gồm: Cẩm Huy, Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên; Đức Giang, Vũ Quang; Tùng Lộc, Can Lộc; Thạch Kênh, Thạch Đài, huyện Thạch Hà; Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh và xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

Thời gian còn lại của năm 2016 rất ít, trong khi khối lượng thực hiện các tiêu chí NTM chưa hoàn thành còn lớn, vì vậy ngoài việc tập trung cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các địa phương của Hà Tĩnh đang rà soát, đánh giá kết quả đạt được của các xã đã đạt chuẩn một cách tổng thể, nhìn thẳng vào sự thật, thái độ rõ ràng để có giải pháp tháo gỡ.