Phong cảnh làng quê Hà Tĩnh quê tôi đẹp như bức tranh được miêu tả trong bài hát "Khúc hát sông quê" nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Ơi con sông quê, con sông quê.

Tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ.

Cảnh làng quê thanh bình..

Ơi con sông quê, con sông quê.

Tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ.
Tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ.

Cảnh làng quê thanh bình..

Con đường quê nơi hàng ngày cắp sách đến trường.

Con kênh xanh xanh.

Trời mô xanh bằng trời Can Lộc.

Xa xa thấp thoáng những lò gạch thủ công.