Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành quyết định phân bổ 180 tấn gạo hỗ trợ học sinh đợt 1 năm học 2015-2016, theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng.

Ha Tinh: Ho tro 180 tan gao cho hoc sinh khu vuc kho khan - Anh 1

Theo đó số gạo này sẽ được hỗ trợ cho 5.478 em học sinh của 12 huyện/thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có 5.452 em HS bán trú tại các trường tiểu học và THCS công lập ở khu vực điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, 26 em HS là người dân tộc thiểu số có nhà ở xa trường học, địa hình cách trở không thể đi đến và trở về nhà trong ngày.

Số gạo trên sẽ được cấp trong vòng 2 tháng của học kỳ I năm học 2015 – 2016, mức hỗ trợ là 15kg gạo/học sinh/tháng. Theo đó, mỗi học sinh nằm trong diện hỗ trợ được cấp 30kg gạo của 2 tháng.

Ngay khi tiếp nhận số gạo trên, Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trường chủ động chuẩn bị nơi bảo quản gạo, tiến hành cấp phát đúng đối tượng và thời gian quy định.