Một bà hà tiện cảm thấy trong người khó chịu, bà ta quyết định ra ngoài đường đón gặp một bác sĩ để hỏi vài câu mà không phải trả tiền khám bệnh.- Thưa ông bác sĩ thân mến, - bà ta nói - tôi cảm thấy trong người rất khó chịu, tôi ăn không ngon miệng. Xin bác sĩ làm ơn kê đơn cho tôi một thứ thuốc gì đó.