(VietNamNet) - Lớp võ “đỏ đèn” từ chiều tới tối, một ngày chia ca kín lịch; người học cứ nối giờ nhau tới tập luyện. Hơn 12 năm nay lớp chưa thay tôn chỉ: chỉ dạy cho người nước ngoài.