Về Hà Nội, các xã vùng sâu, vùng xa của Hà Tây liệu có bị “bỏ quên”, lãnh đạo các cơ quan của Hà Tây sẽ chỉ được đảm nhận “cấp phó”...