QĐND Online – Ngày 19-11, tại cuộc họp giao ban dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương cho biết, trong 2 ngày 18 và 19-11 tình hình dịch tiêu chảy cấp ở Hà Nội và nhất là Hà Tây lại diễn biến rất phức tạp.