Để triển khai hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020”, UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm với các giải pháp cụ thể, đảm bảo sát thực tiễn nhằm ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Cụ thể: Năm 2016, Hà Nội tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai đối với một số UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra tối thiểu 5 đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị cấp xã của mỗi huyện; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thanh tra tối thiểu 5 đơn vị cấp xã.

Ha Noi xu ly dut diem vi pham ve quan ly, su dung dat dai - Anh 1

Khu đất bị sử dụng trái pháp luật tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội được xây dựng tường bao kiên cố. Ảnh: Nguyễn Văn Thắng/TTXVN

Năm 2017, Hà Nội tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp. Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố chủ động phối hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thanh tra thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại thành phố Hà Nội và 2 đơn vị cấp huyện. Thành phố giao Thanh tra thành phố chủ trì cùng Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường và 5 đơn vị cấp huyện.

Đến năm 2018, công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Hà Nội sẽ tập trung tại 3 - 5 khu công nghiệp, cụm công nghiệp; năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 20 cơ sở, tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai. Năm 2020, thành phố tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại 5 đơn vị cấp huyện.

Hàng năm, trên cơ sở kết quả thực hiện, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, phản ánh rõ từng nội dung tồn tại, vi phạm của từng đối tượng thanh tra đã phát hiện trong năm; kết quả thực hiện xử lý tồn tại vi phạm đối với các trường hợp đã phát hiện trong năm trước. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện và những tồn tại, vướng mắc trong việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các loại đối tượng thanh tra; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai...

Minh Nghĩa (TTXVN)