(baodautu.vn) UBND thành phố Hà Nội cho biết, chủ trương của thành phố trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 là xây dựng các vùng nuôi thủy sản tập trung tại một số khu vực ngoại thành với tổng diện tích gần 3.500 ha và chuyển đổi một số vùng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.

Thành phố sẽ tập trung quy hoạch, phát triển các vùng nuôi tập trung, hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng; áp dụng các kỹ thuật nuôi mới, lựa chọn đối tượng nuôi thích hợp, xóa bỏ phương thức nuôi quảng canh đi đôi với đẩy mạnh phương thức nuôi thâm canh để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngành thủy sản lựa chọn các đối tượng nuôi cho hiệu quả kinh tế cao và phù hợp điều kiện môi trường của từng vùng nuôi; nâng cao trình độ kỹ thuật và ý thức bảo vệ môi trường cho người nuôi thủy sản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thủy sản.