KTĐT - Chiều 28/12, Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội đã biểu dương khen thưởng thành tích xuất sắc của ngành Thuế Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã đến dự.

Với tinh thần thực hiện quyết liệt chỉ đạo của UBND TP và sự nỗ lực đốc thúc các khoản thu thuế trong thời gian vừa qua, đến ngày 27/12, ngành Thuế Hà Nội đã hoàn thành thu thuế năm 2013, với tổng số thuế thu được hơn 150,2 nghìn tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán pháp lệnh và dự kiến, những ngày tới cuối năm thu tiếp thuế, sẽ đạt tổng cộng cả năm trên 151 nghìn tỷ đồng, bằng 100,9% dự toán pháp lệnh, khẳng định Hà Nội hoàn thành vượt thu ngân sách nhà nước năm 2013.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2013 cho Cục Thuế Hà Nội.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Phi Văn Tuấn, đến thời điểm này, TP Hà Nội đã có 10 trên tổng số 15 khoản thu hoàn thành dự toán gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước T.Ư; Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương; Thu từ dầu;Thu tiền sử dụng đất;Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thu tiền thuê đất; Lệ phí trước bạ; Thu khác ngân sách; Thu cố định tại xã. Kết quả đó là do, có sự nỗ lực của toàn ngành, sự nỗ lực vượt khó và tuân thủ chính sách pháp luật thuế của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ từ TP đến các quận, huyện, thị xã sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp tốt với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Cục Thuế triển khai thực hiện đồng bộ, với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp công tác thuế. Trong đó tập trung đổi mới chỉ đạo điều hành và phương pháp đôn đốc thu, thu nợ, cưỡng chế nợ thuế và công tác thanh tra, kiểm tra; Tăng cường công tác cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các chính sách giảm giãn theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đã hỗ các doanh nghiệp duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương có vai trò đóng góp lớn nền tài chính đất nước, việc hoàn thành thu ngân sách của Thủ đô có ý nghĩa quan trọng vào việc ngân sách chung cả nước.
Bộ trưởng vui mừng cho biết, năm 2013, toàn quốc đã hoàn thành dự toán thu ngân sách theo chỉ tiêu Quốc hội giao. Bộ trưởng đề nghị, thành phố Hà Nội tiếp tục các biện pháp để hoàn thành đạt mức cao nhất trong những ngày cuối năm. Cùng với đó, ngành thuế cần tích cực phối hợp với các ngành, tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra chống thất thu, thất thoát và chống gian lận thương mại trong hoàn thuế và chuyển giá.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành thuế mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã. Chủ tịch đề nghị, ngành thuế tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã đề ra trong năm 2014. Ngay trong quý 1 năm 2014 TP sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra việc giãn hoãn thuế.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu các ngành liên quan, như các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Kho bạc Nhà nước TP tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác GPMB, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ hợp thức hóa quyền thuê đất đối với những trường hợp chưa có hợp đồng thuê đất; đôn đốc nộp ngân sách kịp thời các khoản thu liên quan đến đất đai. Yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thu thuế, chống thất thu Ngân sách trên từng địa bàn, đặc biệt chú ý các lĩnh vực khó quản lý.
Nhân dịp này, TP Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo của Chính phủ sớm tháo gỡ khó khăn các cơ chế chính sách thuế, góp phần giúp các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.
Thay mặt UBND TP, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2013 cho Cục Thuế Hà Nội và 6 tập thể của ngành Thuế.