Hanoinet - Theo bản tổng kết môi trường toàn cầu do Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) được công bố mới đây thì Việt Nam có 2 thành phố (Hà Nội và TPHCM ) nằm trong danh sách 6 thành phố bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trên thế giới.