Ngày 28/5, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho số nhà 76 Cầu Gỗ và số nhà 84 Phố Huế. Kết quả trúng giá 2 ngôi nhà này đều trên 160 triệu đồng/m2.