GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các trường TCCN, trường CĐ, ĐH có đào tạo hệ TCCN trên địa bàn thành phố tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi TCCN năm học 2016-2017.

Ha Noi to chuc thi giao vien, hoc sinh gioi trung cap chuyen nghiep - Anh 1

Đối với thi học sinh giỏi, ưu tiên tổ chức thi các môn trọng tâm của các chuyên ngành đào tạo theo hướng tích hợp lý thuyết và thực hành nghề.

Theo hướng dẫn này, hội thi cấp tổ, khoa tiến hành từ 25/10/2016 đến 20/11/2016, yêu cầu tối thiểu có 90% giáo viên các khoa, tổ bộ môn tham gia. Hội thi cấp trường tiến hành từ 25/11/2016 đến 20/12/2016.

Sau hội thi cấp trường, các trường sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và gửi báo cáo kết quả về Sở GD& ĐT, chậm nhất ngày 29/12/2016.

Với thi học sinh giỏi, Sở GD&ĐT yêu cầu, căn cứ vào tình hình thực tế, các trường lựa chọn số môn thi và công bố trong kế hoạch năm học.

Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, các phòng, khoa hoặc tổ bộ môn lựa chọn những học sinh đủ tiêu chuẩn để hiệu trưởng quyết định danh sách học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi các môn, chuyên ngành cấp trường.

Thời gian tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp trường hoàn thành trước ngày 22/1/2017.