(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013.

Theo đó, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12 với chủ đề "Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV" cùng nhiều hoạt động, như hội nghị, hội thảo về tăng cường các can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; hội thảo chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV tại nơi làm việc; tổ chức hội nghị triển khai mô hình toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng chương trình tư vấn xét nghiệm tự nguyện...