(Xây dựng) - Đó là kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai một số dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn TP.

Chợ Mơ mới những ngày đầu khai trương.

Tư thực tiễn triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn TP, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ rõ, các chợ dân sinh trên địa bàn TP được hình thành từ lâu, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chợ không bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

Trong điều kiện ngân sách khó khăn, TP luôn quan tâm chỉ đạo công tác thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng lại, nâng cấp các chợ nhằm phục vụ nhu cầu mua bán của nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, năng lực một số nhà đầu tư hạn chế về tài chính và quản lý nên một số dự án triển khai chậm, một số dự án chưa phát huy được hiệu quả đầu tư.

Trong thời gian tới, UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện việc cải tạo, nâng cấp các chợ theo phương thức xã hội hóa để phục vụ nhân dân mua bán, đáp ứng yêu cầu văn minh thương mại Thủ đô.

Việc đầu tư xây dựng lại, cải tạo, nâng cấp các chợ trên địa bàn thành phố phải bảo đảm giữ được mô hình hoạt động chợ dân sinh, đủ diện tích bố trí sắp xếp các hộ đã kinh doanh tại chợ cũ, bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Khi triển khai dự án, chính quyền quận, huyện cần công khai, minh bạch, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương và hộ kinh doanh để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án...

Bảo Nhi