Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai danh sách 145 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150,4 tỷ đồng.

Đây là đợt công bố lần thứ 10 trong năm 2016 danh sách các doanh nghiệp nợ thuế của Cục Thuế TP Hà Nội. Trong tổng số 145 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, có 136 doanh nghiệp nợ thuế, phí 133.3 tỷ đồng và 9 đơn vị nợ tiền thuê đất 17.1tỷ đồng.

Ha Noi: Tiep tuc 'beu ten' 145 doanh nghiep 'chay i' no thue - Anh 1

Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai danh sách 145 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150,4 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp có số nợ lớn nhất trong đợt công khai lần này là Công ty Cổ phần TSQ Techco (quận Hà Đông, Hà Nội) nợ tới 20,1 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty Cổ phần Bất động sản Thăng Long (quận Hà Đồng, Hà Nội) nợ hơn 9,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Kad Việt Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nợ gần 9 tỷ đồng; Công ty TNHH Xứ Đoài nợ hơn 6,8 tỷ đồng; Công ty TNHH thiết bị máy móc Phúc Điền nợ hơn 6 tỷ đồng.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã đăng công khai 9 đợt với 1.268 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.250.186 triệu đồng. Kết quả sau công khai, đã có 629/1.268 Doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 332.793 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Theo Cục Thuế Hà Nội, việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ giúp nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016.

Lục Giang